Gemeente Haarlem Participatie

College akkoord met Structuurvisie
De Structuurvisie openbare ruimte is op 7 november 2017 door het college van burgemeester en wethouders akkoord bevonden. Van 18 augustus tot en met 28 september 2017 liep de inspraakperiode, waarbij alle Haarlemmers een inhoudelijke inspraakreactie konden indienen. Deze reacties zijn opgenomen in het definitieve ontwerp. Het stuk wordt naar verwachting eind 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Haarlem groen en bereikbaar. Haarlem als stad waar ruimte is voor mensen om elkaar makkelijk te ontmoeten; op straat, op pleinen en in parken. Een stad waar kinderen kunnen spelen en veilig over straat kunnen gaan. Een stad die de meest kwetsbare verkeersdeelnemers prioriteit geeft. Een stad waar mensen zich vooral lopend en fietsend bewegen. Historische structuren en markante gebouwen komen tot hun recht.

Natuur in en buiten de stad wordt gekoesterd. Een stad die onderdeel is van een grotere metropool, met goede verbindingen naar buiten. Zowel naar omliggende natuur, recreatiegebieden en om te kunnen werken. Maar ook voor bezoekers aan Haarlem. Een stad die is voorbereid op klimatologische veranderingen. Een stad waar mensen graag wonen, willen komen en zich verbonden voelen met elkaar. Zo zien we Haarlem, ook in 2040. Lees meer >

Visiekaart Haarlem

De visiekaart laat een aantal belangrijke keuzes zien uit de Structuurvisie openbare ruimte.

  • Regioring: het doorgaande autoverkeer wordt via de Regioring rond de stad geleid.
  • Auto te gast in de binnenstad: de ruimere binnenstad is het domein van voetgangers en fietsers.
  • Levendigheid: de levendigheid van de binnenstad heeft zich uitgebreid over andere delen van de stad.
  • Afstanden korter: de afstanden in de stad lijken korter te zijn, doordat voorheen drukke kruispunten makkelijk over te steken zijn.
  • Betere aansluiting: de omliggende wijken zijn beter aangesloten op het centrum.
  • Verbeterde waterrecreatie: Het terugbrengen van oude watergangen hebben de stad aantrekkelijker gemaakt voor waterrecreatie.
  • Buitengebieden beter bereikbaar: recreatieve routes brengen het buitengebied binnen handbereik.
  • Fietsring: een fietsring verbindt regionale fietsroutes en biedt een alternatief voor routes door de drukke binnenstad.
  • Meer fietsgebruik: de fiets wordt vaker gebruikt, door de aanleg van ruimere fietspaden en meer stallingsmogelijkheden bij winkelgebieden en ov-knooppunten.
  • Betere OV-verbindingen: Haarlem heeft samen met de regio en de provincie de openbaar vervoerverbindingen verbeterd, mede dankzij de nieuwe ‘HOV-knooppunten’. Reizen met de trein, tram en bus brengt iedereen snel en comfortabel in en buiten de stad.

Waarom een Structuurvisie?

bekijkvideo

Belangrijkste punten in één oogopslag

bekijkafbeelding