Gemeente Haarlem Participatie

Bestanden met meer informatie

Wilt u zich verder verdiepen in de Structuurvisie openbare ruimte? U kunt hier het volledige ontwerp downloaden. Ook kunt u de bijbehorende Participatienota en Milieueffectrapportage bekijken. Op dit moment worden de inspraakreacties verwerkt. Het definitieve stuk wordt naar verwachting eind 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Structuurvisie openbare ruimte

Volledig ontwerp

Dit is een groot document van 54 MB (PDF), downloaden kan langer duren.

Structuurvisie openbare ruimte

Participatienota

Dit document is 0,5 MB groot (PDF).

Plan-MER

Milieueffectrapport

Dit document is 3 MB groot (PDF). Bij dit rapport hoor tevens een bijlage. Deze is hier te downloaden (30 MB, PDF).