Gemeente Haarlem Participatie

Inspraakformulier Ontwerp Structuurvisie openbare ruimte Haarlem 2040: groen en bereikbaar

Periode terinzagelegging: vrijdag 18 augustus tot en met donderdag 28 september 2017.

U kunt ook schriftelijk een zienswijze indienen (voorzien van datum, naam, adres, postcode en woonplaats):

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar:

gemeente Haarlem t.a.v. mw. A. de Groot
Postbus 511
2003 PB Haarlem

onder vermelding van inspraak Structuurvisie openbare ruimte