Gemeente Haarlem Participatie

Sleutelprojecten

Sleutelprojecten zijn projecten in de stad waarin de verschillende keuzes samenkomen. We hebben deze visueel uitgewerkt om u een indruk te geven hoe deze keuzes vorm kunnen krijgen. De meeste sleutelprojecten hebben een onderlinge samenhang. Een aantal projecten is nieuw, andere zijn al eerder vastgesteld en worden door de Structuurvisie Openbare Ruimte opnieuw behandeld.

De plekken in de stad die worden beschouwd als sleutelproject liggen vast. De definitieve inrichting van deze plekken echter niet. Pas bij de daadwerkelijke uitvoering van de projecten zal die worden bepaald. De afbeeldingen per project dienen uitsluitend als impressie van de toekomst.

Amsterdamse Poort

Amsterdamse Poort

De Kennemertunnel

De Kennemertunnel

Stadsstraat Schalkwijk

Stadsstraat Schalkwijk

Haarlem via de Oudeweg

Haarlem via de Oudeweg

Aansluiting van Noord

Aansluiting van Noord

Op de binnenstad en Stadsstraat Rijksstraatweg

Veilig richting de duinen

Veilig richting de duinen

Raaks: Singel en Zijlweg

Raaks: Singel en Zijlweg

Zuidelijke entree

Zuidelijke entree

Prins Bernardlaan

Prins Bernardlaan

Dwars door Schalkwijk

Dwars door Schalkwijk