Gemeente Haarlem Participatie

Themakaarten

De betekenis van de hoofdkeuzes wordt zichtbaar gemaakt in themakaarten. Elk van de kaarten geeft op basis van de gewenste en verwachte ontwikkeling van de stad, een toekomstbeeld voor 2040 weer. Het is niet de bedoeling een blauwdruk te schetsen. Onder invloed van bijvoorbeeld demografische, maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen kunnen in de toekomst op projectniveau andere keuzen worden gemaakt. Het is wel wenselijk deze te motiveren aan de hand van de zogeheten ‘afwegingsmethodiek openbare ruimte’, zodat het bestuur een goede belangenafweging kan maken en vervolgens een besluit kan nemen. Voor elk van de thema’s geldt dat helder moet zijn wat de huidige situatie is, en wat er nog moet gebeuren om tot de streefsituatie 2040 te komen.

Haarlem in zones

Haarlem in zones

Groen

Groen

Ecologie

Ecologie

Bomen

Bomen

Recreatieve route

Recreatieve route

Ambassadeursplekken

Ambassadeursplekken

Waterrecreatie

Waterrecreatie

Cultuurhistorische waarden

Cultuurhistorische waarden

Water

Water

Voetganger

Voetganger

Fiets

Fiets

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

Gemotoriseerd verkeer

Gemotoriseerd verkeer