Gemeente Haarlem Participatie

Tijdlijn

In grote lijnen bestaat het proces uit participatie, inspraak en de behandeling door de gemeenteraad. Gedurende de participatie- en inspraakperiode konden geïnteresseerden meedenken over de visie of een inspraakreactie achterlaten. Op dit moment worden de inspraakreacties verwerkt. Het definitieve stuk wordt naar verwachting eind 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. De planning is onder voorbehoud.